Wdrożyliśmy aplikację KIDPLACE

Wdrożyliśmy aplikację dla przedszkoli Kidplace

 

Nasze przedszkole idąc naprzeciw oczekiwaniom Rodziców i z duchem czasu wdrożyło do obsługi nowoczesną aplikację do zarządzania przedszkolem publicznym Kidplace. Dzięki niej będziemy w stanie jeszcze lepiej zarządzać naszą placówką i wychodzić naprzeciw Państwa oczekiwaniom. Aplikacja dla przedszkoli Kidplace będzie odpowiadała za zarządzanie finansami i obecnościami w naszym przedszkolu dzięki czemu:

  • System automatycznie naliczy opłaty za przedszkole
  • Umożliwi zgłaszanie nieobecności i pełen wgląd w historię pobytu dziecka
  • Usprawni pracę kuchni  w placówce
  • Zwiększy bezpieczeństwo odbioru dzieci

Dzięki wysokiemu poziomowi bezpieczeństwa zapewnionemu przez aplikację dla przedszkoli Kidplace będziemy aktywnie monitorować wydawanie Państwa dzieci do upoważnionych osób.

Korzystając z okazji jeszcze raz Państwa prosimy o posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość, jeśli osoba odbierająca jest na liście upoważnionych do odbioru i rzadko odbiera dane dziecko. Pracownik nie wyda dziecka jeśli niemożliwa będzie weryfikacja tożsamości. 

Zachęcamy Państwa do założenia konta Rodzica w aplikacji, gdzie będą mogli Państwo zobaczyć swoje rachunki, zgłaszać nieobecności, monitorować pobyt a w przyszłości również komunikować się z nami.

Instrukcję założenia konta dla rodziców znajdą Państwo na stronie aplikacji w artykule jak założyć konto rodzica.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.