Programy & dokumenty

Koncepcja pracy przedszkola

Zobacz

Statut przedszkola

Zobacz

Regulamin Rady Rodziców

Zobacz

Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci

Zobacz

Kwestionariusz dla rodziców

Zobacz