Ramowy plan dnia:

Wiemy jak w dziecięcym świecie ważne jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i powtarzalności. Wspiera nas w tym  nasz stały rytm dnia, choć oczywiście dopasowujemy go do aktualnych potrzeb dzieci, pory roku oraz bieżących wydarzeń.

Przedszkole otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30-17:00. Staramy się, aby plan dnia był dopasowany do potrzeb rozwojowych dzieci, pogody, pory roku oraz kalendarium miesięcznego( wycieczki, przedstawienia)  Podstawa programowa w naszym przedszkolu realizowana jest w godzinach 8:00-13:00.

6.30 – 8.15

Zabawy w kącikach zainteresowań, praca dzieci indywidualna, praca z dzieckiem zdolnym, czynności porządkowe, ćwiczenia poranne, schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, tworzenie okazji do wymiany informacji, rozmowy indywidualne z dziećmi , dyskutowanie, zabawy ruchowe.

8.15 – 8.30

Zabiegi higieniczne – przygotowanie do pierwszego śniadania, czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów.

8.30 – 9.00

Śniadanie – wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.

9.45 – 10.00

Gry i zabawy ruchowe

10.00 – 10.30

Śniadanie

10.30 – 10.50

Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, swobodne

zabawy  na placu zabaw, spacery, wycieczki, przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, obserwacji przyrodnicze, zajęcia sportowe, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze, tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne.

10.50 – 11.00

Zabiegi higieniczne – przygotowanie do drugiego śniadania

11.00 – 11.30

II śniadanie

11.30 – 13.00

Zabawy w przedszkolu lub na powietrzu, spacery, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze, wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, itp. Zabawy ruchowe.

zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, rysowanie. Odpoczynek w formie leżakowania – 3 latki, słuchanie muzyki, słuchanie muzyki.

13.00 – 13.15

Zabiegi higieniczne– przygotowanie do obiadu

13.15– 14.00

Obiad

14.00 – 15.15

Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, prace wyrównawcze, indywidualne, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, prace porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne .

15.15 – 15.30

Zabiegi higieniczne – przygotowanie do podwieczorku.

15.30– 16.00

Podwieczorek

16.00 – 17.00

Utrwalanie wiadomości poprzez zabawę. Bajkoterapia, muzykoterapia, ćwiczenia relaksacyjne. Prace porządkowe w sali. Rozchodzenie się dzieci.